Samsung Việt Nam / Điện thoại Samsung chính hãng

Tập đoàn Samsung, là một tập đoàn đa quốc gia của Hàn Quốc có tổng hành dinh đặt tại Samsung Town, Seoul. Tập đoàn sở hữu rất nhiều công ty con, hầu hết hoạt động dưới thương hiệu Samsung, là tập đoàn Tài phiệt đa ngành lớn nhất Hàn Quốc.
Lượt trả lời
2
Lượt xem
75
Lượt trả lời
0
Lượt xem
182
Top