Samsung Việt Nam

Tập đoàn Samsung, là một tập đoàn đa quốc gia của Hàn Quốc có tổng hành dinh đặt tại Samsung Town, Seoul. Tập đoàn sở hữu rất nhiều công ty con, hầu hết hoạt động dưới thương hiệu Samsung, là tập đoàn Tài phiệt đa ngành lớn nhất Hàn Quốc.
Lượt trả lời
0
Lượt xem
16
Lượt trả lời
2
Lượt xem
167
Top