★ᐯITEᗩᗰ★

Cách phân biệt máy knox samsung

Bảo mật của samsung 2020-2021

KG → OEM → Bootloader | 3 lớp bảo mật như này
KG là cái mạnh nhất
OEM là bảo mật bên trong KG
Bootloader là bảo mật bên khong OEM

KG không bị khóa thì mới mở khóa được OEM
Mở khóa OEM mới mở khóa được bootloader

mấy cái lol này hơi bị ngáo, ĐM nó

!!!chú ý

  • Nếu máy đã unlock bootloader mà vì lý do nào đó KG chuyển về prenormal hoặc normal thì không chạy được cook/custom rom
  • muốn chạy được cook/custom thì KG phải ở trạng thái /checking/complet/ hoặc không có trạng thái KG

OEM LOCK: ON(L) → chưa bật OEM
OEM LOCK: ON(U) → Đã bật OEM
OEM LOCK: OFF(L) → Đã unlock Bootloader nhưng chưa bật OEM
OEM LOCK: OFF(U) → Đã unlock Bootloader và bật OEM

============cách kiểm tra máy có bị khóa trả góp hay không=============================

KG STATE:Prenormal → máy không knox, mới chạy phần mềm hoặc hard reset nhưng chưa vào mạng
KG STATE:NORMAL → máy knox, chưa tới hạn thành toán
KG STATE:Blink → máy knox, tới hạn thanh toán mà chưa đóng tiền
KG STATE:Locked - > máy knox, lâu ngày chưa đóng tiền
KG STATE:Completed - > máy không knox, không nợ nần

KG STATE:checking → có 2 trường hợp

  1. Lúc đầu KG State: Checking → Hard Reset máy xong Acti vào màn hình chính → vào lại Download mode → KG chuyển thành KG State: Prenormal → tiếp tục khởi động lại vào mạng 5 phút cho máy load dử liệu từ máy chủ về → sau đó KG chuyển qua KG State: Checking → Kết quả là máy không bị khóa knox → máy này thường là xuất xứ từ FPT SHOP

  2. Lúc đầu KG State: Checking → Hard Reset máy xong → vào lại Download mode → KG vẩn là KG State: Checking → Kết quả là máy mở đã khóa knox, có thể là mở ẩn, đang chạy rom cook/custom/ tùy chỉnh

Không có dòng KG STATE: củng có 2 trường hợp

  1. lúc đầu không có KG STATE → hard reset xong → Acti vào màn hình chính → vào lại Download mode → KG State chuyển qua Prenormal → khởi động lại máy → vào mạng 5 phút → vào lại Download mode → KG state chuyển qua checking → kết quả máy không bị khóa knox → máy này thường là xuất xứ từ thế giới di động
  2. lúc đầu không có KG STATE hard reset xong nó vẩn không có KG STATE → kết quả máy này mở khóa knox, có thể là mở ẩn / đang chạy rom cook/custom
1 Likes

Những lời chúc phúc của anh em
Tôi đã có Mở khóa OEM
A107M Cảm ơn chimera
Nhưng tôi không thể nấu bản rom
Bất kì lời đề nghị nào?
Tôi đã phân tích các bản rom đã nấu của họ nhưng tôi không thấy sự khác biệt
Cái chìa khóa ở đâu? Trong phần chống đỡ xây dựng?
Lời chào hỏi

1 Likes

mount system.img in linux
remove the 4 app

  1. system/priv-app/KnoxCore
  2. system/priv-app/KnoxGuard
  3. system/priv-app/ContainerAgent3
  4. system/app/UniversalMDMClient

Thưa thầy, em rất trân trọng thời gian trả lời của thầy, em có thể sửa đổi bằng HxD được không ạ? Tôi không có Linux vào lúc này … Tôi đã phân tích các rom đã sửa đổi khác nhưng chúng có những dòng mà bạn đã đề cập trước đó … Tôi sẽ thử giải pháp của bạn và nhận xét về kết quả

1 Likes