Cách Vô Hiệu Hóa Android AVB (Android Verified Boot)

Android Verified Boot (AVB) là một tính năng bảo mật mạnh mẽ, nhưng trong một số trường hợp, chẳng hạn như khi phát triển hoặc tùy chỉnh hệ điều hành, người dùng có thể cần vô hiệu hóa nó. Việc vô hiệu hóa AVB yêu cầu kiến thức kỹ thuật và có thể tiềm ẩn rủi ro bảo mật. Dưới đây là quy trình cơ bản để vô hiệu hóa AVB:

Cảnh Báo Trước Khi Thực Hiện

 1. Mất Bảo Hành: Vô hiệu hóa AVB có thể làm mất hiệu lực bảo hành của thiết bị.
 2. Rủi Ro Bảo Mật: Thiết bị sẽ dễ bị tấn công hơn khi AVB bị vô hiệu hóa.
 3. Mất Dữ Liệu: Thao tác này có thể xóa toàn bộ dữ liệu trên thiết bị.

Yêu Cầu Chuẩn Bị

 1. ADB và Fastboot: Đảm bảo rằng bạn đã cài đặt và cấu hình Android Debug Bridge (ADB) và Fastboot trên máy tính của mình.
 2. Mở Khóa Bootloader: Để vô hiệu hóa AVB, bootloader của thiết bị phải được mở khóa.

Bước 1: Mở Khóa Bootloader

Trước khi có thể vô hiệu hóa AVB, bạn cần mở khóa bootloader của thiết bị. Quá trình này có thể khác nhau tùy thuộc vào nhà sản xuất thiết bị, nhưng thường bao gồm các bước sau:

 1. Kích Hoạt Chế Độ Nhà Phát Triển:

  • Vào Cài đặt > Giới thiệu về điện thoại.
  • Nhấn liên tục vào Số bản dựng (Build number) cho đến khi xuất hiện thông báo “Bạn đã là nhà phát triển”.
 2. Kích Hoạt Gỡ Lỗi USB:

  • Vào Cài đặt > Hệ thống > Tùy chọn nhà phát triển.
  • Kích hoạt Gỡ lỗi USB.
 3. Kích Hoạt Mở Khóa OEM:

  • Trong Tùy chọn nhà phát triển, kích hoạt Mở khóa OEM.
 4. Mở Khóa Bootloader:

  • Kết nối thiết bị với máy tính qua USB.
  • Mở cửa sổ lệnh (Command Prompt hoặc Terminal) và nhập:
   adb reboot bootloader
   
  • Sau khi thiết bị khởi động vào chế độ bootloader, nhập:
   fastboot oem unlock
   
  • Làm theo hướng dẫn trên màn hình để hoàn tất quá trình mở khóa.

Bước 2: Vô Hiệu Hóa AVB

Sau khi bootloader được mở khóa, bạn có thể vô hiệu hóa AVB bằng cách sử dụng Fastboot:

 1. Tải Về Và Cài Đặt Recovery Tùy Chỉnh:

  • Tải về file img của một recovery tùy chỉnh như TWRP.
  • Chuyển file img vào thư mục chứa ADB và Fastboot trên máy tính.
  • Trong cửa sổ lệnh, nhập:
   fastboot flash recovery twrp.img
   
 2. Khởi Động Vào Recovery Tùy Chỉnh:

  • Nhập:
   fastboot boot twrp.img
   
 3. Vô Hiệu Hóa AVB:

  • Trong TWRP, mở Terminal.
  • Nhập lệnh sau để vô hiệu hóa AVB:
   fastboot --disable-verity --disable-verification flash vbmeta vbmeta.img
   
  • Lưu ý: vbmeta.img có thể phải được tải về từ nguồn đáng tin cậy tương ứng với thiết bị của bạn.

Kết Thúc Quá Trình

Sau khi hoàn tất các bước trên, khởi động lại thiết bị:

fastboot reboot

Thiết bị của bạn hiện đã vô hiệu hóa AVB. Tuy nhiên, cần lưu ý rằng việc vô hiệu hóa AVB có thể giảm mức độ bảo mật của thiết bị và làm thiết bị dễ bị tấn công hơn. Hãy luôn cân nhắc kỹ lưỡng trước khi thực hiện các thay đổi này.