★ᐯITEᗩᗰ★

DEBUG USB RECOVERY A50S, Exynos Unbrick

  • File Unbrick qua usb
  • Repair boot qua usb
  • Không cần câu dây
  • Không cần tháo ổ cứng
  • Không cần box ufs

Giá: 1200k 1 file, Chi tiết vui lòng liên hệ :zero: :nine: :seven: :nine: :seven: :nine: :nine: :two: :four: :seven:

1 Likes

Samsung galaxy A50S (SM-A507F)

DEBUG_USB_RECOVERY_FAC_FA90_A507FXXU1ASI1

DEBUG_USB_RECOVERY_FAC_FA90_A507FXXS2ASK4
DEBUG_USB_RECOVERY_FAC_FA90_A507FXXS2ASL2
DEBUG_USB_RECOVERY_FAC_FA90_A507FXXS2ATA3

DEBUG_USB_RECOVERY_FAC_FA90_A507FXXS3ATA2
DEBUG_USB_RECOVERY_FAC_FA90_A507FXXS3ATA4
DEBUG_USB_RECOVERY_FAC_FA90_A507FXXS3ATA1
DEBUG_USB_RECOVERY_FAC_FA90_A507FXXS3ATB2

DEBUG_USB_RECOVERY_FAC_FA90_A507FXXS4ATC2
DEBUG_USB_RECOVERY_FAC_FA90_A507FXXU5ATH1

Samsung galaxy A50S (SM-A507FN)

DEBUG_USB_RECOVERY_FAC_FA90_A507FNXXU1ASI1

DEBUG_USB_RECOVERY_FAC_FA90_A507FNXXS2ASK4
DEBUG_USB_RECOVERY_FAC_FA90_A507FNXXS2ASL2
DEBUG_USB_RECOVERY_FAC_FA90_A507FNXXS2ATA3

DEBUG_USB_RECOVERY_FAC_FA90_A507FNXXS3ATA2
DEBUG_USB_RECOVERY_FAC_FA90_A507FNXXS3ATA4
DEBUG_USB_RECOVERY_FAC_FA90_A507FNXXS3ATA1
DEBUG_USB_RECOVERY_FAC_FA90_A507FNXXS3ATB2

DEBUG_USB_RECOVERY_FAC_FA90_A507FNXXS4ATC2
DEBUG_USB_RECOVERY_FAC_FA90_A507FNXXU5ATH1

1 Likes

trong nhóm đc giảm giá k a :smiley:

1 Likes