★ᐯITEᗩᗰ★

DEBUG USB RECOVERY A51, Exynos Unbrick

  • File Unbrick qua usb
  • Repair boot qua usb
  • Không cần câu dây
  • Không cần tháo ổ cứng
  • Không cần box ufs

Giá: 1200k 1 file, Chi tiết vui lòng liên hệ :zero: :nine: :seven: :nine: :seven: :nine: :nine: :two: :four: :seven:

Samsung Galaxy A51 (SM-A515F)

DEBUG_USB_RECOVERY_FAC_FAQ0_A515FXXU1ASK8
DEBUG_USB_RECOVERY_FAC_FAQ0_A515FXXU1ASL1
DEBUG_USB_RECOVERY_FAC_FAQ0_A515FXXU1ASL2
DEBUG_USB_RECOVERY_FAC_FAQ0_A515FXXU1ATA1
DEBUG_USB_RECOVERY_FAC_FAQ0_A515FXXU1ATB2
DEBUG_USB_RECOVERY_FAC_FAQ0_A515FXXU1ATC5
DEBUG_USB_RECOVERY_FAC_FAQ0_A515FXXU1ATD2
DEBUG_USB_RECOVERY_FAC_FAQ0_A515FXXU1ATE1

DEBUG_USB_RECOVERY_FAC_FAQ0_A515FXXU2ATB1
DEBUG_USB_RECOVERY_FAC_FAQ0_A515FXXU2ATC6
DEBUG_USB_RECOVERY_FAC_FAQ0_A515FXXU2ATD3
DEBUG_USB_RECOVERY_FAC_FAQ0_A515FXXU2ATE2
DEBUG_USB_RECOVERY_FAC_FAQ0_A515FXXU2ATF1

DEBUG_USB_RECOVERY_FAC_FAQ0_A515FXXU3ATC7
DEBUG_USB_RECOVERY_FAC_FAQ0_A515FXXU3ATD4
DEBUG_USB_RECOVERY_FAC_FAQ0_A515FXXU3ATE3
DEBUG_USB_RECOVERY_FAC_FAQ0_A515FXXU3ATF2
DEBUG_USB_RECOVERY_FAC_FAQ0_A515FXXU3ATJ2
DEBUG_USB_RECOVERY_FAC_FAQ0_A515FXXU3ATH2
DEBUG_USB_RECOVERY_FAC_FAQ0_A515FXXU3ATK1

DEBUG_USB_RECOVERY_FAC_FAQ0_A515FXXU4ATJ1
DEBUG_USB_RECOVERY_FAC_FAQ0_A515FXXU4ATJ3
DEBUG_USB_RECOVERY_FAC_FAQ0_A515FXXU4ATK2

Samsung Galaxy A51 (SM-A515FN)

DEBUG_USB_RECOVERY_FAC_FAQ0_A515FNXXU1ASK8
DEBUG_USB_RECOVERY_FAC_FAQ0_A515FNXXU1ASL1
DEBUG_USB_RECOVERY_FAC_FAQ0_A515FNXXU1ASL2
DEBUG_USB_RECOVERY_FAC_FAQ0_A515FNXXU1ATA1
DEBUG_USB_RECOVERY_FAC_FAQ0_A515FNXXU1ATB2
DEBUG_USB_RECOVERY_FAC_FAQ0_A515FNXXU1ATC5
DEBUG_USB_RECOVERY_FAC_FAQ0_A515FNXXU1ATD2
DEBUG_USB_RECOVERY_FAC_FAQ0_A515FNXXU1ATE1

DEBUG_USB_RECOVERY_FAC_FAQ0_A515FNXXU2ATB1
DEBUG_USB_RECOVERY_FAC_FAQ0_A515FNXXU2ATC6
DEBUG_USB_RECOVERY_FAC_FAQ0_A515FNXXU2ATD3
DEBUG_USB_RECOVERY_FAC_FAQ0_A515FNXXU2ATE2
DEBUG_USB_RECOVERY_FAC_FAQ0_A515FNXXU2ATF1

DEBUG_USB_RECOVERY_FAC_FAQ0_A515FNXXU3ATC7
DEBUG_USB_RECOVERY_FAC_FAQ0_A515FNXXU3ATD4
DEBUG_USB_RECOVERY_FAC_FAQ0_A515FNXXU3ATE3
DEBUG_USB_RECOVERY_FAC_FAQ0_A515FNXXU3ATF2
DEBUG_USB_RECOVERY_FAC_FAQ0_A515FNXXU3ATJ2
DEBUG_USB_RECOVERY_FAC_FAQ0_A515FNXXU3ATH2
DEBUG_USB_RECOVERY_FAC_FAQ0_A515FNXXU3ATK1

DEBUG_USB_RECOVERY_FAC_FAQ0_A515FNXXU4ATJ1
DEBUG_USB_RECOVERY_FAC_FAQ0_A515FNXXU4ATJ3
DEBUG_USB_RECOVERY_FAC_FAQ0_A515FNXXU4ATK2

Samsung Galaxy A51 (SM-A515N)

DEBUG_USB_RECOVERY_FAC_FAQ0_A515NXXU1ASK8
DEBUG_USB_RECOVERY_FAC_FAQ0_A515NXXU1ASL1
DEBUG_USB_RECOVERY_FAC_FAQ0_A515NXXU1ASL2
DEBUG_USB_RECOVERY_FAC_FAQ0_A515NXXU1ATA1
DEBUG_USB_RECOVERY_FAC_FAQ0_A515NXXU1ATB2
DEBUG_USB_RECOVERY_FAC_FAQ0_A515NXXU1ATC5
DEBUG_USB_RECOVERY_FAC_FAQ0_A515NXXU1ATD2
DEBUG_USB_RECOVERY_FAC_FAQ0_A515NXXU1ATE1

DEBUG_USB_RECOVERY_FAC_FAQ0_A515NXXU2ATB1
DEBUG_USB_RECOVERY_FAC_FAQ0_A515NXXU2ATC6
DEBUG_USB_RECOVERY_FAC_FAQ0_A515NXXU2ATD3
DEBUG_USB_RECOVERY_FAC_FAQ0_A515NXXU2ATE2
DEBUG_USB_RECOVERY_FAC_FAQ0_A515NXXU2ATF1

DEBUG_USB_RECOVERY_FAC_FAQ0_A515NXXU3ATC7
DEBUG_USB_RECOVERY_FAC_FAQ0_A515NXXU3ATD4
DEBUG_USB_RECOVERY_FAC_FAQ0_A515NXXU3ATE3
DEBUG_USB_RECOVERY_FAC_FAQ0_A515NXXU3ATF2
DEBUG_USB_RECOVERY_FAC_FAQ0_A515NXXU3ATJ2
DEBUG_USB_RECOVERY_FAC_FAQ0_A515NXXU3ATH2
DEBUG_USB_RECOVERY_FAC_FAQ0_A515NXXU3ATK1

DEBUG_USB_RECOVERY_FAC_FAQ0_A515NXXU4ATJ1
DEBUG_USB_RECOVERY_FAC_FAQ0_A515NXXU4ATJ3
DEBUG_USB_RECOVERY_FAC_FAQ0_A515NXXU4ATK2