suaphancung.com

Diode TVS là gì?

Transient-voltage-suppression diode

Diode TVS là linh kiện điện tử phổ biến được sử dụng để kiểm soát các điện áp tức thời ( ví dụ như sự phóng tĩnh điện ESD) để bảo vệ mạch trước khi bị chúng phá hủy. Mặc dù diode zener và diode tiêu chuẩn vẫn được sử dụng để bảo vệ tạm thời. Tuy nhiên, nó được thiêt kế và điều chỉnh điện áp nên sẽ hoạt động không mạnh và đáng tin cậy như diode TVS.

tải xuống

Ứng dụng của diode TVS

 • Làm chuyển hướng/kiểm soát trong các mạch, hệ thống có nguồn thấp
 • Sử dụng tốt đối với các mạch có tần số trung bình

Ưu điểm:

 • Phản ứng nhanh
 • Dễ sử dụng
 • Có sẵn
 • Dùng được hai chiều hoặc 1 chiều
 • Hiệu chỉnh điện áp giữ (clamping voltage) thấp.
 • Không bị đoản mạch

Nhược điểm:

 • Tần số giới hạn hạn điện dung cao
 • Xử lí nguồn thấp
 • Đắt hơn diode zener và MOVs
1 Likes