suaphancung.com

File Dump OPPO A3S, CPH1803, EasyJTAG Plus, EFM RawProgram

File Dump OPPO A3S, CPH1803, EasyJTAG Plus, Z3X EFM RawProgram

File được nén bằng winzip
Password unzip: :rofl: Nhấn f5 để tải lại trang nếu không thấy Password unzip :joy:

2 Likes