suaphancung.com

File Dump, Samsung Galaxy A21s, SM-A217F, EasyJTAG EFM RawProgram

File Dump Samsung A21S, SM-A217F, Read từ máy sống ra.

Press f5 to reload the page if you don't see Password unzip
Password unzip: :rofl: Nhấn f5 để tải lại trang nếu không thấy Password unzip :joy: