suaphancung.com

File Dump, Samsung Galaxy A50, SM-A505F, EasyJTAG EFM RawProgram

File Dump, Samsung Galaxy A50, SM-A505F, Read từ máy sống, 1000% OK

PPR1.180610.011.A505FDDU2ASF2_FULL_EFM RawProgram

Press f5 to reload the page if you don't see Password unzip
Password unzip: :rofl: Nhấn f5 để tải lại trang nếu không thấy Password unzip :joy: