suaphancung.com

File dump Vivo Y55, PD1613, EasyJTAG Plus, RawProgram

File dump Vivo Y55, PD1613, EasyJTAG Plus, RawProgram

Brand = vivo
Manufacturer = vivo
Model = PD1613
Model = vivo
Phone platform = msm8937
CPU Abi = armeabi-v7a
Android release = 6.0.1
Firmware version = MMB29M release-keys
Firmware date = 2017年 06月 13日 星期二 11:28:49 CST

File được nén bằng winzip
Password unzip: :rofl: Nhấn f5 để tải lại trang nếu không thấy Password unzip :joy: