Tắt Quảng Cáo [X]
Tắt Quảng Cáo [X]

★ᐯITEᗩᗰ★

J7 prime kẹp kim dòng lên 0.2a

J7 prime kẹp dòng lên 0.2a ae ai đã làm qua xin chỉ giáo a. Đã loại bỏ tụ nhỏ bên chân sạc

chích 4v vào chổ màu đỏ xem con nào nóng thì tháo ra

2 Likes

làm theo admin để ý thử có khu nào vô nước hay ẩm móc để ý đầu tiên

2 Likes