suaphancung.com

OPPO A3 mất đèn màn hình

3 Likes

mạch đèn này giống với f7

1 Likes

ic giống nhau thì mạch đèn giống nhau hết cả. 1 số máy có cách bảo lổi khác nhau thôi

1 Likes

thank thớt nè,có kèo múc nhanh khỏi cần mò mất time

1 Likes