suaphancung.com

Phiên bản phần mềm mới nhất cho OPPO F7

Tổng hợp các Phiên bản phần mềm mới nhất cho OPPO F7
File update qua thẻ nhớ hoặc update trực tiếp trong cài đặt.

CPH1819EX_11_A.32
Dung lượng: 2314MB
Ngày cập nhật: 11/04/2018

http://downloads.oppo.com.s3.amazonaws.com/firmware/CPH1819/CPH1819EX_11_A.32_OTA_0320_all_201906202311.ozip

CPH1819EX_11_A.38
Dung lượng: 2368MB
Ngày cập nhật: 15/11/2019

http://downloads.oppo.com.s3.amazonaws.com/firmware/CPH1819/CPH1819EX_11_OTA_0380_all_1GgSkhqDHNKT.ozip

CPH1819EX_11_C.12
Kích thước: 2880MB
Ngày cập nhật: 28/02/2020

http://downloads.oppo.com.s3.amazonaws.com/firmware/CPH1819/CPH1819EX_11_OTA_1120_all_ML7WXW7B8DgU.ozip

CPH1819EX_11_C.14
Kích thước: 2645MB
Ngày cập nhật: 05/06/2020

http://downloads.oppo.com.s3.amazonaws.com/firmware/CPH1819/CPH1819EX_11_OTA_1140_all_Tj8Jg0gzscRO_local.ozip

1 Likes