★ᐯITEᗩᗰ★

Samsung A21s, Gẫy chân nứt nguồn, âm lượng

Sơ đồ câu, chân nút nguồn, A21s

6 Likes