★ᐯITEᗩᗰ★

Samsung A30, Mất hiển thị

Samsung A30 là đời máy mới của năm 2020, phần cứng có nhiều cải tiến mới, không giống với những model củ của những năm trước.
Mạch hiển thị của samsung A30 khá phức tạo, nó dử dụng 2 khối cấp nguồn riêng biệt nên rất khó sửa chữa nếu không nắm rỏ nguyên lý hoạt động.

sơ đồ này là khối cấp nguồn 3v và 1v8 , là nguồn nuôi cấp cho ic sử lý hình ảnh trên panel màn hình.

4 Likes