Samsung A80, Mở khóa KNOX OK [Thủ dầu một, Bình dương]

Samsung A80 bị khóa knox, mở khóa thành công tại thủ dầu một, bình dương

Giãi pháp mở khóa phần mềm, Không thay thế chíp, không làm phần cứng.
sau khi mở khóa số imei và seri không thay đổi.

liên hệ: 0979799247
ĐC: 532, Phú Lợi, Phú Hòa, Thù Dầu Một, Bình Dương.