★ᐯITEᗩᗰ★

Samsung Galaxy A31, Mở khóa knox thành công

Samsung Galaxy A31, Mở khóa knox thành công tại [Vi-TEAM]
Giãi pháp độc quyền, Sử dụng ký thuật Reverse Engineering để tấn công vào dử liệu bảo mật của chíp CPU.
Chúng tôi đã mở khóa thành công bảo mật KNOX GUARD trên các thiết bị của samsung chạy chíp Exynos, MediaTek.

 • Với giãi pháp độc quyền tại [Vi-TEAM], thiết bị sau khi mở khóa có thể hoạt động ổn định.
 • Thời gian mở khóa nhanh, (Tối đa 60 phút).
 • Sử dụng kỹ thuật phần mềm công nghệ cao.
 • Không thay thế chíp CPU chính.
 • Không đổi số imei của thiết bị.
 • Không đổi số serial của thiết bị.
 • Phần mềm được chúng tôi lập trình và tối ưu hóa tốt nhất.

Liện hệ: :zero: :nine: :seven: :nine: :seven: :nine: :nine: :two: :four: :seven: để được tư vấn
:eight_pointed_black_star: Ưu tiên khách hàng nhắn tin qua zalo

Cook V5 |Mod By PKD :free: A315GDXU1CUI1_PatchMDMClient_V5_Official_OS11.zip

Lưu ý: rom này cần patchNV mới có thể sử dụng được, vui lòng liên hệ để biết thêm chi tiết

[COM+ADB] READ INFO Scanning for device... COM29
Connecting to port... OK
Reading Info... OK
Model Number : SM-A315G
Firmware ver: 
 BL : A315GDXU1CUI1
 AP : A315GDXU1CUI1
 CP : A315GDXU1BTK3
 CSC : A315GOLM1CUI1
Hidden ver: 
 BL : A315GDXU1CUI1
 AP : A315GDXU1CUI1
 CP : A315GDXU1BTK3
 CSC : A315GOLM1CUI1
Country Code : XXV
Serial Number : RF8N32S1S5X
IMEI : 354565112194216
Unique Number : C3V00AC98908EC7
LOCK : NONE
Capacity : 
 Data:196609
 Cache:262145
 System:327681
UNLOCKTOOL 2021.11.29.0
Elapsed time : 3 seconds
BOOT DEVICE Authenticating... OK
Initializing usb... OK
Waiting for device... COM46
 Connection : USB 1.0 High-Speed 
 USB Driver : [MediaTek Inc.] wdm_usb - Version : 3.0.1504.0
 Boot Mode : BOOTROM [0E8D:0003]
Bypassing authentication... OK
Analyzing preloader... preloader_k68v1_64_titan.bin [EMI:12] [Internal]
Vendor : SAMSUNG
Handshaking... OK
Reading hardware info... OK
 Hardware : MT6768 [Helio G70|G80|G85|P65] [0x707] 8A00 CA00 0000
 Security Config : SCB SLA DAA 
 MEID : E66606E1E5AEF21C0916B8C799A6CEDA
Sending Download-Agent... OK
Syncing with target... OK
Booting device... OK
Syncing with DA...
 Storage : EMMC - CID : 33000115.4D433656.98AC0042.A5C78E90 
 Vendor : Samsung - Name : 3V6CMB - Serial : 2391840940 - Rev : 0
 Boot1 : 4 MiB - Boot2 : 4 MiB - RPMB : 16 MiB - User Area : 116.48 GiB 
Reading partition info... OK [56]
Reading device info... OK
  Model Name : SM-A315G
  Product Name : a31nsdx
  Manufacturer : samsung
  Platform : k68v1_64_titan
  Android Version : 11
  Security Patch : 2021-08-01
  Display ID : KNOX Patch |PKD 25/11/2021
  Build : A315GDXU1CUI1
  Build Date : Wed Sep 1 08:27:29 +07 2021
  PDA : A315GDXU1CUI1
UNLOCKTOOL 2021.11.29.0
Elapsed time : 15 seconds

nvbackup.zip (1.9 MB)

[COM+ADB] READ INFO Scanning for device... COM16
Connecting to port... OK
Reading Info... OK
Model Number : SM-A315G
Firmware ver: 
 BL : A315GDXU1CUI1
 AP : A315GDXU1CUI1
 CP : A315GDXU1CUD4
 CSC : A315GOLM1CUI1
Hidden ver: 
 BL : A315GDXU1CUI1
 AP : A315GDXU1CUI1
 CP : A315GDXU1CUD4
 CSC : A315GOLM1CUI1
Country Code : XXV
Serial Number : RF8NC0RBBHY
IMEI : 354565117213805
Unique Number : C3V00C80990B9B7
LOCK : NONE
Capacity : 
 Data:196609
 Cache:262145
 System:327681
UNLOCKTOOL 2021.11.29.0
Elapsed time : 4 seconds
BOOT DEVICE Authenticating... OK
Initializing usb... OK
Waiting for device... COM46
 Connection : USB 1.0 High-Speed 
 USB Driver : [MediaTek Inc.] wdm_usb - Version : 3.0.1504.0
 Boot Mode : BOOTROM [0E8D:0003]
Bypassing authentication... OK
Analyzing preloader... preloader_k68v1_64_titan.bin [EMI:12] [Internal]
Vendor : SAMSUNG
Handshaking... OK
Reading hardware info... OK
 Hardware : MT6768 [Helio G70|G80|G85|P65] [0x707] 8A00 CA00 0000
 Security Config : SCB SLA DAA 
 MEID : A7D5D1FE76519997B72579AB518A5012
Sending Download-Agent... OK
Syncing with target... OK
Booting device... OK
Syncing with DA...
 Storage : EMMC - CID : 33000115.4D433656.9C80042.E3B7B990 
 Vendor : Samsung - Name : 3V6CMB - Serial : 3113224648 - Rev : 0
 Boot1 : 4 MiB - Boot2 : 4 MiB - RPMB : 16 MiB - User Area : 116.48 GiB 
Reading partition info... OK [56]
Reading device info... OK
  Model Name : SM-A315G
  Product Name : a31nsdx
  Manufacturer : samsung
  Platform : k68v1_64_titan
  Android Version : 11
  Security Patch : 2021-08-01
  Display ID : KNOX Patch |PKD 25/11/2021
  Build : A315GDXU1CUI1
  Build Date : Wed Sep 1 08:27:29 +07 2021
  PDA : A315GDXU1CUI1
UNLOCKTOOL 2021.11.29.0
Elapsed time : 7 seconds

nvbackup.zip (1.8 MB)

BOOT DEVICE Authenticating... OK
Initializing usb... OK
Waiting for device... COM3
 Connection : USB 1.0 High-Speed 
 USB Driver : [MediaTek Inc.] wdm_usb - Version : 3.0.1504.0
 Boot Mode : BOOTROM [0E8D:0003]
Bypassing authentication... OK
Analyzing preloader... preloader_k68v1_64_titan.bin [EMI:12] [Internal]
Vendor : SAMSUNG
Handshaking... OK
Reading hardware info... OK
 Hardware : MT6768 [Helio G70|G80|G85|P65] [0x707] 8A00 CA00 0000
 Security Config : SCB SLA DAA 
 MEID : 5C7CCA76E6BE2F5C0D6334499941C4CF
Sending Download-Agent... OK
Syncing with target... OK
Booting device... OK
Syncing with DA...
 Storage : EMMC - CID : 33000115.4D433656.4EB50042.F576568 
 Vendor : Samsung - Name : 3V6CMB - Serial : 1701334709 - Rev : 0
 Boot1 : 4 MiB - Boot2 : 4 MiB - RPMB : 16 MiB - User Area : 116.48 GiB 
Reading partition info... OK [52]
Reading device info... OK
  Model Name : SM-A315G
  Product Name : a31nsdx
  Manufacturer : samsung
  Platform : k68v1_64_titan
  Android Version : 11
  Security Patch : 2021-08-01
  Display ID : RP1A.200720.012.A315GDXU1CUI1
  Build : A315GDXU1CUI1
  Build Date : Wed Sep 1 08:27:29 +07 2021
  PDA : A315GDXU1CUI1
UNLOCKTOOL 2021.12.06.0
Elapsed time : 1 minute 53 seconds

NVBackup.zip (1.7 MB)