★ᐯITEᗩᗰ★

Samsung Galaxy A32, Mở khóa knox thành công

Samsung Galaxy A32, Mở khóa Trả góp Grab thành công tại [Vi-TEAM], Giãi pháp độc quyền, Sử dụng ký thuật Reverse Engineering để tấn công vào dử liệu bảo mật của chíp CPU.
Chúng tôi đã mở khóa thành công bảo mật KNOX GUARD trên các thiết bị của samsung chạy chíp Exynos, MediaTek.

 • Với giãi pháp độc quyền tại [Vi-TEAM], thiết bị sau khi mở khóa có thể hoạt động ổn định.
 • Thời gian mở khóa nhanh, (Tối đa 60 phút).
 • Sử dụng kỹ thuật phần mềm công nghệ cao.
 • Không thay thế chíp CPU chính.
 • Không đổi số imei của thiết bị.
 • Không đổi số serial của thiết bị.
 • Phần mềm được chúng tôi lập trình và tối ưu hóa tốt nhất.

Liện hệ: :zero: :nine: :seven: :nine: :seven: :nine: :nine: :two: :four: :seven: để được tư vấn
:eight_pointed_black_star: Ưu tiên khách hàng nhắn tin qua zalo

4 Likes
[ODIN] READ INFO Scanning for device... COM4
Connecting to port... OK
Reading Info... OK
Key	Value
Model	SM-A325F
Unique No	C3V00689AD0BA38
Storage Capacity	128G
Manufacturer	SAMSUNG
Firmware Version	2
eMCP	3V6CAB
CSC	XXV
AP	A325FXXU1AUH1
Device ID	20ca7e7304290c11
UNLOCKTOOL 2021.11.29.0
Elapsed time : 2 seconds
BOOT DEVICE Authenticating... OK
Initializing usb... OK
Waiting for device... COM3
 Connection : USB 1.0 High-Speed 
 USB Driver : [MediaTek Inc.] wdm_usb - Version : 3.0.1504.0
 Boot Mode : BOOTROM [0E8D:0003]
Bypassing authentication... OK
Analyzing preloader... preloader_k69v1_64_titan_marmot.bin [EMI:12] [Internal]
Vendor : SAMSUNG
Handshaking... OK
Reading hardware info... OK
 Hardware : MT6768 [Helio G70|G80|G85|P65] [0x707] 8A00 CA00 0000
 Security Config : SCB SLA DAA 
 MEID : 35A5F34530D124A8878D54382FCB430B
Sending Download-Agent... OK
Syncing with target... OK
Booting device... OK
Syncing with DA...
 Storage : EMMC - CID : 33000115.41433656.9A680042.A538BAD0 
 Vendor : Samsung - Name : 3V6CAB - Serial : 3134233192 - Rev : 0
 Boot1 : 4 MiB - Boot2 : 4 MiB - RPMB : 16 MiB - User Area : 116.48 GiB 
Reading partition info... OK [53]
Reading device info... OK
  Model Name : SM-A325F
  Product Name : a32xx
  Manufacturer : samsung
  Platform : k69v1_64_titan_marmot
  Android Version : 11
  Security Patch : 2021-08-01
  Display ID : RP1A.200720.012.A325FXXU1AUH1
  Build : A325FXXU1AUH1
  Build Date : Tue Aug 3 19:44:53 KST 2021
  PDA : A325FXXU1AUH1
UNLOCKTOOL 2021.11.29.0
Elapsed time : 42 seconds

backupNV.zip (1.9 MB)

BOOT DEVICE Authenticating... OK
Initializing usb... OK
Waiting for device... COM14
Bypassing authentication... OK
Analyzing preloader... preloader_k69v1_64_titan_marmot.bin [EMI:8] [Internal]
Vendor : SAMSUNG
Handshaking... OK
Reading hardware info... OK
 Hardware : MT6768 [Helio G70|G80|G85|P65] [0x707] 8A00 CA00 0000
 Security Config : SCB SLA DAA 
 MEID : 675D70FB7BE3BCFDE35BCF07EBC189AC
Sending Download-Agent... OK
Syncing with target... OK
Booting device... OK
Syncing with DA...
 Storage : EMMC - CID : 33000115.41433656.207E0042.152831CA 
 Vendor : Samsung - Name : 3V6CAB - Serial : 835330174 - Rev : 0
 Boot1 : 4 MiB - Boot2 : 4 MiB - RPMB : 16 MiB - User Area : 116.48 GiB 
Reading partition info... OK [49]
Reading device info... OK
  Model Name : SM-A325F
  Product Name : a32xx
  Manufacturer : samsung
  Platform : k69v1_64_titan_marmot
  Android Version : 11
  Security Patch : 2021-02-01
  Display ID : RP1A.200720.012.A325FXXU1AUC2
  Build : A325FXXU1AUC2
  Build Date : Mon Mar 1 23:19:54 KST 2021
  PDA : A325FXXU1AUC2
UNLOCKTOOL 2021.12.16.0
Elapsed time : 2 minutes 16 seconds

675D70FB7BE3BCFDE35BCF07EBC189AC.zip (1.8 MB)

NVPatch.zip (74.2 MB)

BOOT DEVICE Authenticating... OK
Initializing usb... OK
Waiting for device... COM3
Bypassing authentication... OK
Analyzing preloader... preloader_k69v1_64_titan_marmot.bin [EMI:8] [Internal]
Vendor : SAMSUNG
Handshaking... OK
Reading hardware info... OK
 Hardware : MT6768 [Helio G70|G80|G85|P65] [0x707] 8A00 CA00 0000
 Security Config : SCB SLA DAA 
 MEID : 6A20EAA2D150F91A73F738A6562D0664
Sending Download-Agent... OK
Syncing with target... OK
Booting device... OK
Syncing with DA...
 Storage : EMMC - CID : 33000115.41433656.94680042.A7380BD0 
 Vendor : Samsung - Name : 3V6CAB - Serial : 198218856 - Rev : 0
 Boot1 : 4 MiB - Boot2 : 4 MiB - RPMB : 16 MiB - User Area : 116.48 GiB 
Reading partition info... OK [49]
Reading device info... OK
  Model Name : SM-A325F
  Product Name : a32xx
  Manufacturer : samsung
  Platform : k69v1_64_titan_marmot
  Android Version : 11
  Security Patch : 2021-03-01
  Display ID : RP1A.200720.012.A325FXXU1AUCB
  Build : A325FXXU1AUCB
  Build Date : Wed Mar 24 01:28:15 KST 2021
  PDA : A325FXXU1AUCB
UNLOCKTOOL 2021.12.22.0
Elapsed time : 25 seconds

[COM+ADB] READ INFO Scanning for device... COM160
Connecting to port... OK
Reading Info... OK
Model Number : SM-A325F
Firmware ver: 
 BL : A325FXXU1AUCB
 AP : A325FXXU1AUCB
 CP : A325FXXU1AUCD
 CSC : A325FOLM1AUCB
Hidden ver: 
 BL : A325FXXU1AUCB
 AP : A325FXXU1AUCB
 CP : A325FXXU1AUCD
 CSC : A325FOLM1AUCB
Country Code : XXV
Serial Number : RF8R42L1MRM
IMEI : 356835258666121
Unique Number : C3V006894D00B38
LOCK : NONE
Capacity : 
 Data:196609
 Cache:262145
 System:327681
UNLOCKTOOL 2021.12.22.0
Elapsed time : 0 seconds

nvbackup.zip (1.9 MB)