suaphancung.com

Samsung S9 Plus, SM-G965F, UFS Pinout

e câu như hình nhưng báo lỗi này Ad giúp e với “Initialize UFS Engine Fail. Code: -56/ERROR_UFS_BOX_INIT_LINK_T0”

cắm thêm cáp usb vào máy nhận usb exynos

e cắm thêm cáp k thấy nhận exynos ạ

vào nhóm đấy nhờ ae hổ trợ đi