★ᐯITEᗩᗰ★

Share: mở khóa knox SM-A013G | Samsung Galaxy A01 Core

Chia sẻ File mở khóa knox Samsung Galaxy A01 Core.


B1: kết nối máy với Unlock Tool bằng chế độ mtk hoặc những tool khác thì làm tương tự.
B2: copy log trên tool dán vào phần trả lời của bài viết này..
B3: backup NV thành file .zip, ném vào bài viết này.
B4: Xem video để làm tiếp...

* Đây là rom bản quyền mình build theo kiểu không cho read ra sử dụng lại trên máy khác nên khi chạy sẻ mất imei
* để có imei ae làm theo hướng dẩn trong video

Tài khoản đã đạt được uy tính live_1 mới có thể gửi file lên web nhé, bạn nào mới tạo tài khoản thì phải cày cho lên cấp.
bằng cách like và commect bài viết của người khác

4 Likes
BOOT DEVICE Authenticating... OK
Initializing usb... OK
Waiting for device... COM14
Bypassing authentication... OK
Analyzing preloader... preloader_k39tv1_bsp_1g_titan.bin [EMI:7] [Internal]
Vendor : SAMSUNG
Handshaking... OK
Reading hardware info... OK
 Hardware : MT6739 0699 8A00 CB00 0002
 Security Config : SCB SLA DAA 
 MEID : C469FEB2B79545107AA123DFE5F5B7BE
Sending Download-Agent... OK
Syncing with target... OK
Booting device... OK
Syncing with DA... OK
 Storage : EMMC - CID : 51000115.4D333658.F0E00042.7B77959B 
 Vendor : Samsung - Name : QX63MB - Serial : 2510024928 - Rev : 0
 Boot1 : 4 MiB - Boot2 : 4 MiB - RPMB : 16 MiB - User Area : 29,12 GiB 
Reading partition info... OK [47]
Reading device info... OK
  Model Name : SM-A013G
  Product Name : a01corextc
  Manufacturer : samsung
  Platform : k39tv1_bsp_1g_titan
  Android Version : 10
  Security Patch : 2021-07-01
  Display ID : QP1A.190711.020.A013GXXU4AUG5
  Build : A013GXXU4AUG5
  Build Date : Wed Jul 14 17:49:04 +07 2021
  PDA : A013GXXU4AUG5
UNLOCKTOOL 2021.12.29.0
Elapsed time : 44 seconds

backup a103g.zip (1.1 MB)

PatchNV_C469FEB2B79545107AA123DFE5F5B7BE.zip (28.0 MB)

1 Likes

done kèo .thanks so much

1 Likes

good bro

1 Likes

kèo thơm quá
thanks e

1 Likes
BOOT DEVICE Authenticating... OK
Initializing usb... OK
Waiting for device... COM18
Bypassing authentication... OK
Analyzing preloader... preloader_k39tv1_bsp_1g_titan.bin [EMI:7] [Internal]
Vendor : SAMSUNG
Handshaking... OK
Reading hardware info... OK
 Hardware : MT6739 0699 8A00 CA00 0000
 Security Config : SCB SLA DAA 
 MEID : 1D91FF96477E350BC94D10900B11D98A
Sending Download-Agent... OK
Syncing with target... OK
Booting device... OK
Syncing with DA... OK
 Storage : EMMC - CID : 51000115.4D333658.27E10042.B377859B 
 Vendor : Samsung - Name : QX63MB - Serial : 2241538017 - Rev : 0
 Boot1 : 4 MiB - Boot2 : 4 MiB - RPMB : 16 MiB - User Area : 29.12 GiB 
Reading partition info... OK [47]
Reading device info... OK
  Model Name : SM-A013G
  Product Name : a01corextc
  Manufacturer : samsung
  Platform : k39tv1_bsp_1g_titan
  Android Version : 10
  Security Patch : 2020-07-01
  Display ID : QP1A.190711.020.A013GXXU1ATGE
  Build : A013GXXU1ATGE
  Build Date : Mon Aug 3 20:35:53 KST 2020
  PDA : A013GXXU1ATGE
UNLOCKTOOL 2022.01.19.0
Elapsed time : 9 seconds

nv backup.zip

PatchNV.zip (28.0 MB)

1 Likes

PatchNV.zip (28.0 MB)

cam on a nhieu

1 Likes