★ᐯITEᗩᗰ★

Share: mở khóa knox SM-A515F | Samsung Galaxy A51

Bài này hướng dẩn anh em mở khóa KNOX SM-A515F | Samsung Galaxy A51

B1: Chuẩn bị 1 cái ổ cứng dùng để mở khóa knox UFS 2.1 đã vô hiệu hóa RPMB.
   Để mua ổ cứng này các bạn liên hệ mình nhé, giá 450K 1 cái, bộ nhớ 64G hoặc 128G tùy thời điểm.
B2: câu dây isp pinout vào main để read dump, hoặc đào ufs ra luôn cho ngầu.
     UFS micrron và toshiba thì nên câu dây trước cho dể read file vì 1 số đế không nhận loại ổ cứng này
cách read file: LUN0_128M | LUN1_4M | LUN4_8M
sau đó nạp lại 3 cái file vừa read vào cái ổ cứng mới ,gắn vào máy và dùng odin chạy cái rom mình chia sẽ.

OK như vậy là thành công

Sau khi làm các bước trên máy sử dụng OK, khôi phục cài đặt gốc thoải mái nhé

3 Likes

OK 1 em A51 cho đội nhà

EasyJtag Suite Classic ver.: 3.7.0.24 / wxWidgets 3.1.3-W-U started.
OS ver.: Windows 10 (build 19043), 64-bit edition. Admin rights FAIL
Autorun Agent ver:1.0.0.0
Crash Reporting ver:1.4.0.3
EasyJTAG SPI Plugin ver:1.1.1.13
Android ADB API ver:2.0.0.0
FTDI API ver:3.2.4.0
LibUSB API ver:1.2.6.0
Visual C++ Runtime ver:10.0.30319.1
Setting box Pinout ...

Box Drivers version: 1.2.0.0
Z3X Card Serial : AA5C-02D5 , ver: 22 
Z3X Card Activation [JTAGPLUS] : ACTIVATED
Z3X Card Activation [LG] : NOT ACTIVATED
Z3X Card Activation [SAMS] : NOT ACTIVATED
Z3X Card Activation [JTAG] : ACTIVATED


For more information press F1 to open local help or visit our wiki

Found 2 serial devices
COM1 ACPI\VEN_PNP&DEV_0501 Communications Port (COM1)
COM22 USB\VID_1781&PID_AAAC&REV_0100&MI_00 EasyJTAG Command Port (COM22)
Selected pinout: GEN2 High Speed Pinout
Change EasyJTAG Pinout OK
Z3X EasyJtag Software ver. 3.7.0.24
UFS Socket Info.
Serial: 0123664F7D205BD7EE 
Description: EasyJTAG UFS Socket BGA-153 by EasyJTAG 25.11.20

Identify UFS Chip.
UFS Chip Voltage: Low
VCC: 3330mV
VCCQ2: 1845mV

Chip Info:
Manufacturer: MICRON
ProductName: MT128GASAO4U21
SerialNumber: 0x162720CEC0F72B092000
OemID: MICRON
Firmware Version: 0.07
UFS Version: 2.1

Maximum Number of LUs: 32
Number of LUs found: 5
  LUN 0:
   Block size: 0x1000
   Size: 0x1DCA000000 / 119,160,000,000B / 119GB
  LUN 1 (Boot A):
   Block size: 0x1000
   Size: 0x400000 / 0,004,000,000B / 4MB
  LUN 2 (Boot B):
   Block size: 0x1000
   Size: 0x400000 / 0,004,000,000B / 4MB
  LUN 3:
   Block size: 0x1000
   Size: 0x800000 / 0,008,000,000B / 8MB
  LUN 4:
   Block size: 0x1000
   Size: 0x800000 / 0,008,000,000B / 8MB
Number of W-LUs found: 1
  W-LUN 0xC4 (RPMB):
   Block size: 0x100
   Size: 0x1000000 / 0,016,000,000B / 16MB
Full size: 0x1DCC800000 / 119,200,000,000B / 119GB

RPMB:
 Counter: 10423

Health:
 Device life time method A: 0x01 (0%-10% device life time used)
 Device life time method B: 0x01 (0%-10% device life time used)
 Pre End of Life: 0x01 (Used less then 80% of reserved blocks)

Chip config is OTP

Checking LU0 for partitioning
LUN0 Have 32 partitions
LUN1 Have no partitions
LUN2 Have no partitions
LUN3 Have 1 partitions
LUN4 Have no partitions
Read SYSTEM from LUN0.
------ Android information ------
Detected LINUX(Android) system : 0x0018A00000 (4.886GB)
Short EXT fs info:
Size: 4.809GB
Block size: 4.0KB
Inode size: 256
Inodes: 6240
Short Android info:
Device Brand: samsung
Device Manufacturer: samsung
Device Model: SM-A515F
Device Name A: a51nsxx
Device Name B: a51
Build ID: QP1A.190711.020
Display Build ID: QP1A.190711.020.A515FXXU4CUA1
Release Incremental ID: A515FXXU4CUA1
Release Base ID: 10
Security Path: 2021-01-01
Architecture ABI: arm64-v8a
Product ID: a51
Build Description: a51nsxx-user 10 QP1A.190711.020 A515FXXU4CUA1 release-keys
PDA ver.: A515FXXU4CUA1
Backup saved: BuildProp_20220106_1821.txt
---------------------------------------------
Read USERDATA from LUN0.
Detected USERDATA USERDATA : 0x01F7500000 (111.285GB)
Unable to mount USERDATA , code : 95
Userdata Superblock contents::
 04000000 208DC276 8081C276 30000000 00000000 04000000 1184AA77 40AD930D   .... .Âv..Âv0............„ªw@­“.;
 00000000 30000000 00000000 98060000 6884AA77 00000000 00000000 00000000   ....0...........h„ªw............;
 00000000 B481C276 00000000 00000000 00000000 04000000 00000000 00000000   ....´.Âv........................;
 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000   ................................;
 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000   ................................;
 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000   ................................;
 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000   ................................;
 00000000 03010000 E0AC930D 00000000 90AD930D E006B876 EEA8601A FEFFFFFF   ........ଓ......­“.à.¸vî¨`.þÿÿÿ;
Done.

có share cách xóa trắng rpmp k ad

1 Likes