★ᐯITEᗩᗰ★

SM-A125F Mở khóa KNOX OK, Samsung Galaxy A12 (A125F)

Samsung Galaxy A12 (A125F) Mở khóa knox thành công tại [Vi-TEAM].
Giãi pháp độc quyền, Sử dụng ký thuật Reverse Engineering để tấn công vào dử liệu bảo mật của chíp CPU.
Chúng tôi đã mở khóa thành công bảo mật KNOX GUARD trên các thiết bị của samsung chạy chíp Exynos, MediaTek.

 • Với giãi pháp độc quyền tại [Vi-TEAM], thiết bị sau khi mở khóa có thể hoạt động ổn định.
 • Thời gian mở khóa nhanh, (Tối đa 60 phút).
 • Sử dụng kỹ thuật phần mềm công nghệ cao.
 • Không thay thế chíp CPU chính.
 • Không đổi số imei của thiết bị.
 • Không đổi số serial của thiết bị.
 • Phần mềm được chúng tôi lập trình và tối ưu hóa tốt nhất.

Liện hệ: :zero: :nine: :seven: :nine: :seven: :nine: :nine: :two: :four: :seven: để được tư vấn
:eight_pointed_black_star: Ưu tiên khách hàng nhắn tin qua zalo

BOOT DEVICE Authenticating... OK
Initializing usb... OK
Waiting for device... COM46
Bypassing authentication... OK
Analyzing preloader... preloader_k65v1_64_bsp_titan_rat.bin [EMI:10] [Internal]
Vendor : SAMSUNG
Handshaking... OK
Reading hardware info... OK
 Hardware : MT6765 [Helio G25|G35|P35] [0x766] 8A00 CA00 0000
 Security Config : SCB SLA DAA 
 MEID : 81E1BDDED7C6AAF5EBA07D1F41113B16
Sending Download-Agent... OK
Syncing with target... OK
Booting device... OK
Syncing with DA...
 Storage : EMMC - CID : 44000115.41443656.73B0042.B3C73DCC 
 Vendor : Samsung - Name : DV6DAB - Serial : 1036781371 - Rev : 0
 Boot1 : 4 MiB - Boot2 : 4 MiB - RPMB : 16 MiB - User Area : 116.48 GiB 
Reading partition info... OK [49]
Reading device info... OK
  Model Name : SM-A125F
  Product Name : a12nsxx
  Manufacturer : samsung
  Platform : k65v1_64_bsp_titan_rat
  Android Version : 10
  Security Patch : 2020-11-01
  Display ID : QP1A.190711.020.A125FXXU1ATL4
  Build : A125FXXU1ATL4
  Build Date : Sat Dec 12 08:20:55 KST 2020
  PDA : A125FXXU1ATL4
UNLOCKTOOL 2021.12.16.0
Elapsed time : 18 seconds

NVBACKUP.zip (1.3 MB)

BOOT DEVICE Authenticating... OK
Initializing usb... OK
Waiting for device... COM9
Bypassing authentication... OK
Analyzing preloader... preloader_k65v1_64_bsp_titan_rat.bin [EMI:10] [Internal]
Vendor : SAMSUNG
Handshaking... OK
Reading hardware info... OK
 Hardware : MT6765 [Helio G25|G35|P35] [0x766] 8A00 CA00 0000
 Security Config : SCB SLA DAA 
 MEID : 1689A86636546C96BA22797774C14C55
Sending Download-Agent... OK
Syncing with target... OK
Booting device... OK
Syncing with DA...
 Storage : EMMC - CID : 44000115.41443656.99AB0042.87B7B1CC 
 Vendor : Samsung - Name : DV6DAB - Serial : 2982975915 - Rev : 0
 Boot1 : 4 MiB - Boot2 : 4 MiB - RPMB : 16 MiB - User Area : 116,48 GiB 
Reading partition info... OK [49]
Reading device info... OK
  Model Name : SM-A125F
  Product Name : a12nsxx
  Manufacturer : samsung
  Platform : k65v1_64_bsp_titan_rat
  Android Version : 10
  Security Patch : 2021-02-01
  Display ID : QP1A.190711.020.A125FXXU1AUB4
  Build : A125FXXU1AUB4
  Build Date : Thu Feb 18 16:18:30 KST 2021
  PDA : A125FXXU1AUB4
UNLOCKTOOL 2021.12.22.0
Elapsed time : 27 seconds

nvbackup.zip (1.3 MB)