★ᐯITEᗩᗰ★

SM-A217F Mở khóa KNOX OK, Samsung Galaxy A21s

Samsung Galaxy A21s, Mở khóa Trả góp FPT SHOP thành công tại [Vi-TEAM], Giãi pháp độc quyền, Sử dụng ký thuật Reverse Engineering để tấn công vào dử liệu bảo mật của chíp CPU.
Chúng tôi đã mở khóa thành công bảo mật KNOX GUARD trên các thiết bị của samsung chạy chíp Exynos, MediaTek.

 • Với giãi pháp độc quyền tại [Vi-TEAM], thiết bị sau khi mở khóa có thể hoạt động ổn định.
 • Thời gian mở khóa nhanh, (Tối đa 60 phút).
 • Sử dụng kỹ thuật phần mềm công nghệ cao.
 • Không thay thế chíp CPU chính.
 • Không đổi số imei của thiết bị.
 • Không đổi số serial của thiết bị.
 • Phần mềm được chúng tôi lập trình và tối ưu hóa tốt nhất.

Liện hệ: :zero: :nine: :seven: :nine: :seven: :nine: :nine: :two: :four: :seven: để được tư vấn
:eight_pointed_black_star: Ưu tiên khách hàng nhắn tin qua zalo

1 Likes
[ODIN] READ INFO Scanning for device... COM7
Connecting to port... OK
Reading Info... OK


Key	Value
Model	SM-A217F
Unique No	CDX00C46ECE6F87
Storage Capacity	32G
Manufacturer	SAMSUNG
Firmware Version	3
eMCP	DX68MB
CSC	XXV
AP	A217FXXU7CUI7
Device ID	2003d4af5408c111
UNLOCKTOOL 2021.12.16.0
Elapsed time : 2 seconds

[COM+ADB] READ INFO Scanning for device... COM40
Connecting to port... OK
Reading Info... OK
Model Number : SM-A217F
Firmware ver: 
 BL : A217FXXU7CUI7
 AP : A217FXXU7CUI7
 CP : A217FXXU7CUI6
 CSC : A217FOLM7CUI7
Hidden ver: 
 BL : A217FXXU7CUI7
 AP : A217FXXU7CUI7
 CP : A217FXXU7CUI6
 CSC : A217FOLM7CUI7
Country Code : XXV

Serial Number : R58NB44GGZL
IMEI : 351662616794436
Unique Number : CDX00C46ECE6F87
LOCK : NONE
Capacity : 
 Data:196609
 Cache:262145
 System:327681
UNLOCKTOOL 2021.12.16.0
Elapsed time : 3 seconds

A217FXXU3ATJ3_BACKUP.zip (1.8 MB)