★ᐯITEᗩᗰ★

SM-A315G Mở khóa báo mất OK, Samsung Galaxy A31

Samsung Galaxy A31 (A315G), Mở khóa báo mất OK
Với giãi pháp độc quyền, Sử dụng kỹ thuật Reverse Engineering để tấn công vào dử liệu bảo mật của chíp CPU.
Chúng tôi đã mở khóa thành công bảo mật KNOX GUARD trên các thiết bị của samsung chạy chíp Exynos, MediaTek. Qualcomm.

 • Với giãi pháp độc quyền tại [Vi-TEAM], thiết bị sau khi mở khóa có thể hoạt động ổn định.
 • Thời gian mở khóa nhanh, (Tối đa 60 phút).
 • Sử dụng kỹ thuật phần mềm công nghệ cao.
 • Không thay thế chíp CPU chính.
 • Không đổi số imei của thiết bị.
 • Không đổi số serial của thiết bị.
 • Phần mềm được chúng tôi lập trình và tối ưu hóa tốt nhất.

Liện hệ: :zero: :nine: :seven: :nine: :seven: :nine: :nine: :two: :four: :seven: để được tư vấn
:eight_pointed_black_star: Ưu tiên khách hàng nhắn tin qua zalo

BOOT DEVICE Authenticating... OK
Initializing usb... OK
Waiting for device... COM46
 Connection : USB 1.0 High-Speed 
 USB Driver : [MediaTek Inc.] wdm_usb - Version : 3.0.1504.0
 Boot Mode : BOOTROM [0E8D:0003]
Bypassing authentication... OK
Analyzing preloader... preloader_k68v1_64_titan.bin [EMI:12] [Internal]
Vendor : SAMSUNG
Handshaking... OK
Reading hardware info... OK
 Hardware : MT6768 [Helio G70|G80|G85|P65] [0x707] 8A00 CA00 0000
 Security Config : SCB SLA DAA 
 MEID : D96CA7E80520FC472B0A6DA9D1E45FA1
Sending Download-Agent... OK
Syncing with target... OK
Booting device... OK
Syncing with DA...
 Storage : EMMC - CID : 33000115.4D433656.18000042.FD3755DC 
 Vendor : Samsung - Name : 3V6CMB - Serial : 1440487424 - Rev : 0
 Boot1 : 4 MiB - Boot2 : 4 MiB - RPMB : 16 MiB - User Area : 116.48 GiB 
Reading partition info... OK [52]
Reading device info... OK
  Model Name : SM-A315G
  Product Name : a31nsdx
  Manufacturer : samsung
  Platform : k68v1_64_titan
  Android Version : 10
  Security Patch : 2020-10-01
  Display ID : QP1A.190711.020.A315GDXS1ATJ1
  Build : A315GDXS1ATJ1
  Build Date : Wed Sep 30 12:56:15 KST 2020
  PDA : A315GDXS1ATJ1
UNLOCKTOOL 2021.12.12.0
Elapsed time : 1 minute 13 seconds

[COM+ADB] READ INFO Scanning for device... COM48
Connecting to port... OK
Reading Info... OK
Model Number : SM-A315G
Firmware ver: 
 BL : A315GDXS1CUK1
 AP : A315GDXS1CUK1
 CP : A315GDXU1CUI1
 CSC : A315GOLM1CUI1
Hidden ver: 
 BL : A315GDXS1CUK1
 AP : A315GDXS1CUK1
 CP : A315GDXU1CUI1
 CSC : A315GOLM1CUI1
Country Code : XXV
Serial Number : RF8N70FJMQB
IMEI : 354565115521084
Unique Number : C3V000018DC5537
LOCK : NONE
Capacity : 
 Data:196609
 Cache:262145
 System:327681
UNLOCKTOOL 2021.12.12.0
Elapsed time : 3 seconds

[ODIN] READ INFO Scanning for device... COM7
Connecting to port... OK
Reading Info... OK


Key	Value
Model	SM-A315G
Unique No	C3V000018DC5537
Storage Capacity	128G
Manufacturer	SAMSUNG
Firmware Version	1
eMCP	3V6CMB
CSC	XXV
AP	A315GDXS1CUK1
Device ID	6e4870fdddad
UNLOCKTOOL 2021.12.12.0
Elapsed time : 2 seconds

NVBACKUP.zip (1.8 MB)