SM-A325F Mở khóa KNOX OK, Samsung Galaxy A32

Samsung Galaxy A32 (SM-A325F), Mở khóa Trả góp thành công tại [Vi-TEAM].
Giãi pháp độc quyền, Sử dụng ký thuật Reverse Engineering để tấn công vào dử liệu bảo mật của chíp CPU.
Chúng tôi đã mở khóa thành công bảo mật KNOX GUARD trên các thiết bị của samsung chạy chíp Exynos, MediaTek.

 • Với giãi pháp độc quyền tại [Vi-TEAM], thiết bị sau khi mở khóa có thể hoạt động ổn định.
 • Thời gian mở khóa nhanh, (Tối đa 60 phút).
 • Sử dụng kỹ thuật phần mềm công nghệ cao.
 • Không thay thế chíp CPU chính.
 • Không đổi số imei của thiết bị.
 • Không đổi số serial của thiết bị.
 • Phần mềm được chúng tôi lập trình và tối ưu hóa tốt nhất.

Liện hệ: :zero: :nine: :seven: :nine: :seven: :nine: :nine: :two: :four: :seven: để được tư vấn
:eight_pointed_black_star: Ưu tiên khách hàng nhắn tin qua zalo

BOOT DEVICE Authenticating... OK
Initializing usb... OK
Waiting for device... COM46
 Connection : USB 1.0 High-Speed 
 USB Driver : [MediaTek Inc.] wdm_usb - Version : 3.0.1504.0
 Boot Mode : BOOTROM [0E8D:0003]
Bypassing authentication... OK
Analyzing preloader... preloader_k69v1_64_titan_marmot.bin [EMI:12] [Internal]
Vendor : SAMSUNG
Handshaking... OK
Reading hardware info... OK
 Hardware : MT6768 [Helio G70|G80|G85|P65] [0x707] 8A00 CA00 0000
 Security Config : SCB SLA DAA 
 MEID : 3098B2B97A91B883AF7E199D6B41C79A
Sending Download-Agent... OK
Syncing with target... OK
Booting device... OK
Syncing with DA...
 Storage : EMMC - CID : 33000115.41433656.74060042.E31893CA 
 Vendor : Samsung - Name : 3V6CAB - Serial : 2479518726 - Rev : 0
 Boot1 : 4 MiB - Boot2 : 4 MiB - RPMB : 16 MiB - User Area : 116.48 GiB 
Reading partition info... OK [49]
Reading device info... OK
  Model Name : SM-A325F
  Product Name : a32xx
  Manufacturer : samsung
  Platform : k69v1_64_titan_marmot
  Android Version : 11
  Security Patch : 2021-08-01
  Display ID : RP1A.200720.012.A325FXXU1AUH1
  Build : A325FXXU1AUH1
  Build Date : Tue Aug 3 19:44:53 KST 2021
  PDA : A325FXXU1AUH1
UNLOCKTOOL 2021.12.12.0
Elapsed time : 20 seconds

[ODIN] READ INFO Scanning for device... COM7
Connecting to port... OK
Reading Info... OK


Key	Value
Model	SM-A325F
Unique No	C3V000674CA9318
Storage Capacity	128G
Manufacturer	SAMSUNG
Firmware Version	1
eMCP	3V6CAB
CSC	XXV
AP	A325FXXU1AUH1
Device ID	20f20eb6c0329111
UNLOCKTOOL 2021.12.12.0
Elapsed time : 2 seconds

NVBACKUP.zip (2.0 MB)

BOOT DEVICE Authenticating... OK
Initializing usb... OK
Waiting for device... COM46
Bypassing authentication... OK
Analyzing preloader... preloader_k69v1_64_titan_marmot.bin [EMI:8] [Internal]
Vendor : SAMSUNG
Handshaking... OK
Reading hardware info... OK
 Hardware : MT6768 [Helio G70|G80|G85|P65] 0707 8A00 CA00 0000
 Security Config : SCB SLA DAA 
 MEID : E3EBA77B0258BBA193FF1064239D4D4C
Sending Download-Agent... OK
Syncing with target... OK
Booting device... OK
Syncing with DA... OK
 Storage : EMMC - CID : 33000115.41433656.BAA0042.792897CA 
 Vendor : Samsung - Name : 3V6CAB - Serial : 2546600874 - Rev : 0
 Boot1 : 4 MiB - Boot2 : 4 MiB - RPMB : 16 MiB - User Area : 116.48 GiB 
Reading partition info... OK [49]
Reading device info... OK
  Model Name : SM-A325F
  Product Name : a32xx
  Manufacturer : samsung
  Platform : k69v1_64_titan_marmot
  Android Version : 11
  Security Patch : 2021-03-01
  Display ID : RP1A.200720.012.A325FXXU1AUCB
  Build : A325FXXU1AUCB
  Build Date : Wed Mar 24 01:28:15 KST 2021
  PDA : A325FXXU1AUCB
UNLOCKTOOL 2021.12.29.0
Elapsed time : 1 minute 39 seconds

nvbackup.zip (1.8 MB)

BOOT DEVICE Authenticating... OK
Initializing usb... OK
Waiting for device... COM4
Bypassing authentication... OK
Analyzing preloader... preloader_k69v1_64_titan_marmot.bin [EMI:12] [Internal]
Vendor : SAMSUNG
Handshaking... OK
Reading hardware info... OK
 Hardware : MT6768 [Helio G70|G80|G85|P65] 0707 8A00 CA00 0000
 Security Config : SCB SLA DAA 
 MEID : 0D41CD1706A7C9DD86B90D352DB009E5
Sending Download-Agent... OK
Syncing with target... OK
Booting device... OK
Syncing with DA... OK
 Storage : EMMC - CID : 33000115.41433656.B1E90042.11489DD0 
 Vendor : Samsung - Name : 3V6CAB - Serial : 2647699945 - Rev : 0
 Boot1 : 4 MiB - Boot2 : 4 MiB - RPMB : 16 MiB - User Area : 116.48 GiB 
Reading partition info... OK [49]
Reading device info... OK
  Model Name : SM-A325F
  Product Name : a32xx
  Manufacturer : samsung
  Platform : k69v1_64_titan_marmot
  Android Version : 11
  Security Patch : 2021-08-01
  Display ID : RP1A.200720.012.A325FXXU1AUH1
  Build : A325FXXU1AUH1
  Build Date : Tue Aug 3 19:44:53 KST 2021
  PDA : A325FXXU1AUH1
UNLOCKTOOL 2022.02.21.0
Elapsed time : 27 seconds

A325F.zip (2.0 MB)