★ᐯITEᗩᗰ★

SM-G996B mở khóa KNOX OK, Samsung Galaxy S21+ 5G

Samsung Galaxy S21+ 5G (G996B), Mở khóa Trả góp thành công tại [Vi-TEAM]
Với giãi pháp độc quyền, Sử dụng kỹ thuật Reverse Engineering để tấn công vào dử liệu bảo mật của chíp CPU.
Chúng tôi đã mở khóa thành công bảo mật KNOX GUARD trên các thiết bị của samsung chạy chíp Exynos, MediaTek.

 • Với giãi pháp độc quyền tại [Vi-TEAM], thiết bị sau khi mở khóa có thể hoạt động ổn định.
 • Thời gian mở khóa nhanh, (Tối đa 60 phút).
 • Sử dụng kỹ thuật phần mềm công nghệ cao.
 • Không thay thế chíp CPU chính.
 • Không đổi số imei của thiết bị.
 • Không đổi số serial của thiết bị.
 • Phần mềm được chúng tôi lập trình và tối ưu hóa tốt nhất.

Liện hệ: :zero: :nine: :seven: :nine: :seven: :nine: :nine: :two: :four: :seven: để được tư vấn
:eight_pointed_black_star: Ưu tiên khách hàng nhắn tin qua zalo

[ODIN] READ INFO Scanning for device... COM7
Connecting to port... OK
Reading Info... OK


Key	Value
Model	SM-G996B
Unique No	CE11204B8190A040197E
Storage Capacity	128G
Manufacturer	SAMSUNG
Firmware Version	0004
eMCP	KLUDG4UHDC-B0E1
Provision	FAIL
CSC	XXV
AP	G996BXXU3BUK8
Device ID	200a0e2daa76a011
UNLOCKTOOL 2021.12.06.0
Elapsed time : 2 seconds

Z3X EasyJtag Software ver. 3.7.0.24
UFS Socket Info.
Serial: 0123037510D74218EE 
Description: EasyJTAG UFS Socket BGA-254 by EasyJTAG 06.04.21

Identify UFS Chip.
UFS Chip Voltage: Low
VCC: 3334mV
VCCQ2: 1938mV

Chip Info:
Manufacturer: SAMSUNG
ProductName: KLUDG4UHDC-B0E1
SerialNumber: 0x4B8190A040197EB47E6F5FBFE68153424743323030393532
OemID: SAMSUNG_OEM_ID
Firmware Version: 0.04
UFS Version: 3.1

Maximum Number of LUs: 8
Number of LUs found: 5
  LUN 0:
   Block size: 0x1000
   Size: 0x1DC9400000 / 119,148,000,000B / 119GB
  LUN 1 (Boot A):
   Block size: 0x1000
   Size: 0x400000 / 0,004,000,000B / 4MB
  LUN 2 (Boot B):
   Block size: 0x1000
   Size: 0x400000 / 0,004,000,000B / 4MB
  LUN 3:
   Block size: 0x1000
   Size: 0x800000 / 0,008,000,000B / 8MB
  LUN 4:
   Block size: 0x1000
   Size: 0x1400000 / 0,020,000,000B / 20MB
Number of W-LUs found: 1
  W-LUN 0xC4 (RPMB):
   Block size: 0x100
   Size: 0x1000000 / 0,016,000,000B / 16MB
Full size: 0x1DCC800000 / 119,200,000,000B / 119GB

RPMB:
 Counter: 10469

Health:
 Device life time method A: 0x01 (0%-10% device life time used)
 Device life time method B: 0x01 (0%-10% device life time used)
 Pre End of Life: 0x01 (Used less then 80% of reserved blocks)

Checking LU0 for partitioning
LUN0 Have 34 partitions
LUN1 Have no partitions
LUN2 Have no partitions
LUN3 Have 1 partitions
LUN4 Have no partitions
Read SYSTEM from LUN0.
------ Android information ------
Detected LINUX(Android) system : 0x001EF00000 (5.881GB)
Short EXT fs info:
Size: 5.789GB
Block size: 4.0KB
Inode size: 256
Inodes: 6768
Short Android info:
Device Brand: samsung
Device Name B: t2s
Device Manufacturer: samsung
Device Model: SM-G996B
Device Name A: t2sxxx
Build ID: RP1A.200720.012
Display Build ID: RP1A.200720.012.G996BXXU3AUHB
Release Incremental ID: G996BXXU3AUHB
Release Base ID: 11
Security Path: 2021-08-01
Architecture ABI: arm64-v8a
Product ID: t2s
Build Description: t2sxxx-user 11 RP1A.200720.012 G996BXXU3AUHB release-keys
PDA ver.: G996BXXU3AUHB
Backup saved: BuildProp_20211212_2302.txt
---------------------------------------------
Read USERDATA from LUN0.
Detected USERDATA USERDATA : 0x033A800000 (106.226GB)
Unable to mount USERDATA , code : 95
Userdata Superblock contents::
 04000000 208DB276 8081B276 30000000 00000000 04000000 11843677 40AD930D   .... .²v..²v0............„6w@­“.;
 00000000 30000000 00000000 08070000 68843677 00000000 00000000 00000000   ....0...........h„6w............;
 00000000 B481B276 00000000 00000000 00000000 04000000 00000000 00000000   ....´.²v........................;
 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000   ................................;
 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000   ................................;
 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000   ................................;
 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000   ................................;
 00000000 03010000 E0AC930D 00000000 90AD930D C006A876 52EA1D9C FEFFFFFF   ........ଓ......­“.À.¨vRê.œþÿÿÿ;
Done.


[COM+ADB] READ INFO Scanning for device... COM47
Connecting to port... OK
Reading Info... OK
Model Number : SM-G996B
Firmware ver: 
 BL : G996BXXU3BUK8
 AP : G996BXXU3BUK8
 CP : G996BXXU3BUK8
 CSC : G996BOXM3BUK8
Hidden ver: 
 BL : G996BXXU3BUK8
 AP : G996BXXU3BUK8
 CP : G996BXXU3BUK8
 CSC : G996BOXM3BUK8
Country Code : XXV
Serial Number : 4b8190a040197ece
IMEI : 352630601688912
Unique Number : CE11204B8190A040197E
LOCK : NONE
Capacity : 
 Data:196609
 Cache:262145
 System:327681
UNLOCKTOOL 2021.12.06.0
Elapsed time : 3 seconds

G996BXXU3AUHB_BACKUP.zip (15.4 MB)

[ODIN] READ INFO Scanning for device... COM7
Connecting to port... OK
Reading Info... OK


Key	Value
Model	SM-G996B
Unique No	CE0221528541BC0D1E7E
Storage Capacity	128G
Manufacturer	SAMSUNG
Firmware Version	0004
eMCP	KLUDG4UHDC-B0E1
Provision	PASS
CSC	XXV
AP	G996BXXS3AUJ7
Device ID	20cb0d2faff0e011
UNLOCKTOOL 2021.12.16.0
Elapsed time : 2 seconds

[COM+ADB] READ INFO Scanning for device... COM99
Connecting to port... OK
Reading Info... OK
Model Number : SM-G996B
Firmware ver: 
 BL : G996BXXS3AUJ7
 AP : G996BXXS3AUJ7
 CP : G996BXXU3AUIF
 CSC : G996BOXM3AUIE
Hidden ver: 
 BL : G996BXXS3AUJ7
 AP : G996BXXS3AUJ7
 CP : G996BXXU3AUIF
 CSC : G996BOXM3AUIE
Country Code : XXV
Serial Number : 528541bc0d1e7ece
IMEI : 352630604469385
Unique Number : CE0221528541BC0D1E7E
LOCK : NONE
Capacity : 
 Data:196609
 Cache:262145
 System:327681
UNLOCKTOOL 2021.12.16.0
Elapsed time : 3 seconds

UFS_BACKUP.zip (4.8 MB)