suaphancung.com

SM-M307F, Medusa Pro Software, UFS Smart Repair

Samsung_PPR1.180610.011.M307FXXS2ATB3.srf
Dung lượng file: 2.54 GB (2,732,284,960 bytes)
Sử dụng chức năng Smart Repair của Medusa Pro Software.

Password unzip: :rofl: Nhấn f5 để tải lại trang nếu không thấy Password unzip :joy:

demo test: youtube video

1 Likes