ổ cứng sony xperia c5

  1. N

    ổ cứng Sony Xperia C5 Ultra Dual E5563

    bạn nào đã thay ổ cứng cho Sony Xperia C5 Ultra Dual E5563 hãy chia sẻ mã ổ cứng mà bạn đã sử dụng ...
Top