file bl sm-j730gm

  1. N

    File BootLoader Samsung J730GM, EasyJTAG Box

    Đầy là file bootloader Samsung J7 Pro Mã main SM-J730GM, dùng để repair boot hoặc thay ổ cứng eMMC bằng EasyJTAG Box BL V5 BL V6
Top