ổ cứng Sony Xperia C5 Ultra Dual E5563

No-iMEi

Moderator
Staff member
bạn nào đã thay ổ cứng cho Sony Xperia C5 Ultra Dual E5563
hãy chia sẻ mã ổ cứng mà bạn đã sử dụng ...
 


Đóng góp quỹ duy trì hệ thống để tắt quảng cáo này, Quảng cáo là nguồn thu nhập chính giúp duy trì hệ thống, các bạn thông cảm nhé.
Top