change the serial number of Samsung phone with Uart cable

phuongnha101088

New member
change the serial number of Samsung phone with Uart cableHướng dẩn đổi số seri nunber samsung bằng cable Uart usb
Instruction to change the serial number of Samsung phone with Uart cable

Donate | hổ trợ chi phí
SỐ TK: 0841000057740
NH: VIETCOMBANK
CTK: LE QUOC VI

Chân thành cảm ơn các bạn.
 
Top