Chia sẻ kéo s8 mất nguồn treo 0.05

tamtinmobile255

New member
Nhận máy khách nói cắm sạc qua đêm , hiện trạng mấy nguồn treo 0.05
đo đạc toàn bộ main không thấy chạm chập , bóc lồng hiển thị đo cũng không chạm , bóc tiếm lồng công xuất cunhx không phát hiện chạm
Sau 1 hồi đo lại phát hiện 1 tụ gần ic sạc có tổng trở thấp gẩy bỏ - done
 


Đóng góp quỹ duy trì hệ thống để tắt quảng cáo này, Quảng cáo là nguồn thu nhập chính giúp duy trì hệ thống, các bạn thông cảm nhé.
Top