Giáo trình Điện tử số, KS. Nguyễn Trung Hiếu - 1/2009-2010

No-iMEi

Moderator
Staff member
HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG
BÀI GIẢNG MÔN ĐIỆN TỬ SỐ

Giảng viên:
Điện thoại/E-mail:
Bộ môn:
KS. Nguyễn Trung Hiếu
0916566268; [email protected]
Kỹ thuật điện tử - Khoa KTDT1
Học kỳ/Năm biên soạn: Học kỳ 1/2009-2010


Chương 1: Hệ đếm
Chương 2: Đại số Boole và các phương pháp biểu diễn hàm
Chương 3: Cổng logic
Chương 4: Mạch logic tổ hợp
Chương 5: Mạch logic tuần tự
Chương 6: Mạch phát xung và tạo dạng xung
Chương 7: Bộ nhớ bán dẫn
 


Đóng góp quỹ duy trì hệ thống để tắt quảng cáo này, Quảng cáo là nguồn thu nhập chính giúp duy trì hệ thống, các bạn thông cảm nhé.
Sửa lần cuối:
Top