iPhone 6 Cắm sạc lên táo rút ra không báo gì

No-iMEi

Member
iPhone 6 cắm cáp sạc lên nguồn sạc oK nhưng rút sạc ra cắm lại thì khồn sạc nữa..
ae câu tắt con IC nhỏ trong hình 100% OK

 
Top