J7 prime đang dùng treo logo

tamtinmobile255

New member
Nhận máy treo logo , khách nói tự nhiên bị .
Tháo kiểm tra đo đạc không chạm chập , các áp đủ , chạy lại báo done mà vẫn treo
Bí quá thay bừa nguồn nhỏ được luôn
Chia sẻ để ae gặp cứ mạnh rạn mà phang
Còn lý do tại sao thay nguồn nhỏ done thì ae cứ com lên để nhờ admin wep này giải thích dùm
 


Đóng góp quỹ duy trì hệ thống để tắt quảng cáo này, Quảng cáo là nguồn thu nhập chính giúp duy trì hệ thống, các bạn thông cảm nhé.
Top