Mạch ổ cứng. Vì sao máy bị dính boot khi câu dây đồng

No-iMEi

Moderator
Staff member
 


Đóng góp quỹ duy trì hệ thống để tắt quảng cáo này, Quảng cáo là nguồn thu nhập chính giúp duy trì hệ thống, các bạn thông cảm nhé.
Top