samsung J330G cẳm sạc không báo gì

No-iMEi

Member
samsung J330g / J3 Pro cắm sạc không báo gì

câu tắt IC hạn dòng OK


ae câu như trong hình. sử dụng 1 cộn cảm để hàn dòng, tương tụ như IC

 
Top