Samsung J4+ (J415) sài chung IC với máy nào?

No-iMEi

Moderator
Staff member
Samsung Galaxy J4 Plus (J415) sài chung IC với máy nào?
 


Đóng góp quỹ duy trì hệ thống để tắt quảng cáo này, Quảng cáo là nguồn thu nhập chính giúp duy trì hệ thống, các bạn thông cảm nhé.
Top