samsung j710 bị tróc chân míc rô

No-iMEi

Moderator
Staff member
sửa samsung J710 ,máy bị rơi, gẫy míc rô, gọi điện nói không ai nghe 😛😛

Samsung J710 bị tróc chân míc, máy này đã qua tay thợ, do xi chì vào cái lổ chân míc gây ra chạm mass nên câu dây mic không hoạt động, cách fix pan này thì bắt buộc phải cạo cái lổ cho sạch chì với mịc đích là sử lý cho hết chạm mass rồi mới câu lại dây míc 


Đóng góp quỹ duy trì hệ thống để tắt quảng cáo này, Quảng cáo là nguồn thu nhập chính giúp duy trì hệ thống, các bạn thông cảm nhé.
Sửa lần cuối:
Top