[Video] - Đo gợn nhiễu điện áp của bộ nguồn một chiều

No-iMEi

Moderator
Staff member
Mục đích : Đo giá trị nhiễu gợn điện áp của đầu ra bộ nguồn một chiều. Để đánh giá chất lượng của bộ nguồn một chiều.

Tổng quan :
  • Nguồn một chiều là thiết bị điện cung cấp điện áp/dòng điện một chiều ổn định cho thiết bị dùng điện áp một chiều.
  • Có các kiểu nguồn một chiều : Tuyến tính, Xung hay switching, Hybird.
Nhiễu gợn điện áp trong bộ nguồn một chiều :
  • Điện áp xoay chiều dư được đặt chồng lên điện áp một chiều đầu ra của bộ nguồn một chiều (nhiễu gợn điện áp)
  • Nhiễu gợn điện áp có thể được xác định và đo theo giá trị RMS hoặc biên độ đỉnh đỉnh của nó.
  • Việc kiểm tra nhiễu gợn điện áp là để đánh giá chất lượng bộ nguồn một chiều
Thiết bị sử dụng :
  • Máy hiện sóng số băng thông tối thiểu 20Mhz - Mã : MDO-2202E
  • Tải điện tử một chiều có đủ công suất thử nghiệm - Mã : PEL-3021
  • Nguồn một chiều cần kiểm tra nhiễu gợn điện áp - Mã : PSW 30-36
 


Đóng góp quỹ duy trì hệ thống để tắt quảng cáo này, Quảng cáo là nguồn thu nhập chính giúp duy trì hệ thống, các bạn thông cảm nhé.
Top