[Video] - Hướng dẫn đo điện trở, tụ điện, cuộn cảm bằng máy đo chuyên dụng LCR

No-iMEi

Moderator
Staff member
Video hướng dẫn các bạn đo lường các tham số cơ bản của :

+ Tụ điện : Điện dung, trở kháng tụ, hệ số hao tán D và thử sự ảnh hưởng tần số với tụ điện.

+ Điện trở : Giá trị điện trở và thử sự ảnh hưởng của tần số với điện trở.

+ Cuộn cảm : Độ tự cảm, trở kháng cuộn cảm, hệ số chất lượng Q và thử sự ảnh hưởng của tần số với điện cảm.

+ Video sử dụng thiết bị đo LCR GWinstek LCR-916

Lưu ý : Nếu tín hiệu đo là tín hiệu một chiều như các đồng hồ vạn năng thì chỉ xác định đánh giá các giá trị ở chế độ một chiều, không đánh giá chính xác linh kiện khi chạy ở tín hiệu xoay chiều.
 


Đóng góp quỹ duy trì hệ thống để tắt quảng cáo này, Quảng cáo là nguồn thu nhập chính giúp duy trì hệ thống, các bạn thông cảm nhé.
Top