[Video] - Nguyên nhân tại sao khi cấp nguồn cho nguồn xung lại sinh hồ quang ở đầu phích cắm

No-iMEi

Moderator
Staff member
Nội dung của Video :

+ Thử thực tế sự phát sinh tia hồ quang ở hai đầu phích cắm khi cấp nguồn cho nguồn xung

+ Giải thích vì sao lại sinh ra hiện tượng như vậy.

+ Các phương án giảm thiểu phát sinh hồ quang trên mạch điện.
 


Đóng góp quỹ duy trì hệ thống để tắt quảng cáo này, Quảng cáo là nguồn thu nhập chính giúp duy trì hệ thống, các bạn thông cảm nhé.
Top