[Video] - Thử nghiệm hiệu suất biến đổi giữa nguồn một chiều tuyến tính và nguồn xung

No-iMEi

Moderator
Staff member
Nội dung của video : Kiểm tra hiệu suất biến đổi nguồn giữa hai loại nguồn một chiều : Nguồn tuyến tính và nguồn xung.

Ưu nhược điểm của nguồn xung :
 • Nhiễu đầu ra cao
 • Độ đáp ứng chậm
 • Hiệu suất biến đổi cao
 • Kích thước gọn nhẹ với nguồn công suất lớn
Ưu nhược điểm của nguồn tuyến tính
 • Nhiễu đầu ra thấp
 • Độ áp ứng nhanh
 • Hiệu suất biến đổi thấp
 • Kích thước to nặng và chi phí đắt.
Thiết bị sử dụng :
 • Máy phân tích đo công suất GPM-8213 và phụ kiện đo
 • Tải điện tử một chiều PEL-3021
 • Nguồn một chiều thử nghiệm : Nguồn tuyến tính PSM-2010 và nguồn xung PSW 30-36
 


Đóng góp quỹ duy trì hệ thống để tắt quảng cáo này, Quảng cáo là nguồn thu nhập chính giúp duy trì hệ thống, các bạn thông cảm nhé.
Top